Actipen LA

Actipen LA

Actipen LA

Actipen LA Enjeksiyonluk Süspansiyon
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
BİLEŞİMİ
Actipen LA Enjeksiyonluk Süspansiyon, çalkalandığında beyaz renkli, kullanıma hazır, steril enjeksiyonluk süspansiyon olup, 1 ml’de, 100.000 IU prokain penisilin G, 100.000 IU benzatin penisilin G, 200 mg dihidrostreptomisin baz (sülfat tuzu olarak) içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Actipen LA Enjeksiyonluk Süspansiyon, penisilin ve dihidrostreptomisin kombinasyonuna duyarlı bir çok gram pozitif ve gram negatif bakteriye karşı etkili, geniş spektrumlu, uzun etkili bir formülasyondur. Kombinasyon halindeki benzatin ve prokain penisilin G, bilhassa çoğalma dönemindeki duyarlı bakterilerin hücre duvarı sentezlerini bozarak ölümlerine neden olur. Bu durum aynı zamanda streptomisinin de daha yüksek derişimlerde bakteriye girmesini sağlar. Böylece daha yüksek yoğunluklarda bakteriye geçen dihidrostreptomisinde protein sentezini bozmak sureti ile etkir. Bu müşterek ve birbirini takviyeli sinerjistik etki, çok ufak dozlarda bile bakterisid karakterdedir. Penisilin gram pozitif, dihidrostreptomisin ise gram negatif bakterilere etkili olduğundan, sinerjik etki ile spektrumu genişletilmiştir. Penisilin-dihidrostreptomisin kombinasyonu sonucu ortaya çıkan sinerjik etki hem gram pozitif hem de gram negatif bakterileri içine alan bir spektruma sahiptir. Aşağıdaki bakterilere karşı invitro şartlarda etkili olduğu gösterilmiştir. Corynebacterium pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Listeria sp., Pasteurella haemolytica, P. multocida, Staphylococcus sp., Streptococcus sp., peptostreptococcus sp., Erysipelothrix insidiosa,
Clostridium sp., Escherichia coli, Proteus sp., Moraxella sp., Actinobacillus lignieresi, Haemophilus sp., ve Salmonella sp. Actipen LA bileşimindeki prokain penisilin G uygulama yerinden 30 dakika içinde emilerek duyarlı
bakteriler için gerekli MIC konsantrasyonun üzerindeki konsantrasyonlara ulaşır. Benzathin penisilinin depo etkisi nedeni ile, enjeksiyon yerinden tedricen emilip, en az 48 saatlik etkinlik oluşturur. Kanda kısmen serbest, kısmen proteine bağlı (penisilin % 80-90, dihidrostreptomisin % 30 oranında) halde bulunur. Böbrek, karaciğer, akciğer, deri ve yumuşak doku, mukoza, seroza ve bağ dokuya geçer. % 80-90 oranında metabolik değişime uğramadan, büyük miktarlarda böbreklerden, daha az miktarlarda da safra, süt ve ter ile atılır.
KULLANIM YERİ
Actipen LA Enjeksiyonluk Süspansiyon, sığır, at, koyun ve köpeklerde duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen sistemik ve lokal enfeksiyonlarda, sindirim, solunum ve üriner sistem enfeksiyonlarında ve sekonder bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Pratik doz: 1 ml/20 kg canlı ağırlık dozda kas içi yolla uygulanır.
Sığır-At (400 kg canlı ağırlığa) 20 ml
Dana-Düve (200 kg canlı ağırlığa) 10 ml
Buzağı-Tay (100 kg canlı ağırlığa) 5 ml
Koyun (40 kg canlı ağırlığa) 2 ml
Köpek (10 kg canlı ağırlığa) 0,5 ml
Genelde tek doz yeterli olup, gerektiğinde 3 gün ara ile ikinci bir doz uygulanabilir.
Kullanmadan önce şişeyi kuvvetlice çalkalayarak, süspansiyon homojen hale getirilmelidir.
Damar içi uygulanması kontrendikedir.
Kullanırken asepsi ve antisepsiye uyulmalıdır.
Özellikle atlarda olmak üzere aynı bölgeye tekrarlayan enjeksiyonlardan kaçınılmalıdır.
İSTENMEYEN/ YAN ETKİLERİ
Hassas hayvanlarda üritiker, deri lezyonları, bulantı, kusma, solunum güçlüğü, akciğer ve larinks ödemi, vasomotor merkezi felç ve koma gibi allerjik ve anaflaktik yan etkiler ve ölüm şekillenebilir. Özellikle böbrek fonksiyon bozukluğu olan hayvanlarda, doza bağlı olarak oluşan streptomisinin yüksek plazma konsantrasyonları nörotoksik, nefrotoksik ve ototoksik etki gösterebilir. Böbrek yetmezliklerinde doz miktarı yeterli düzeye indirilmelidir.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Kalsiyum, sodyum, potasyum ve dekstroz çözeltileri, asit ve alkaliler, klorotiazid, fenobarbiton, fenitoin sodyum, Vitamin C ve B grubu vitaminler ile fiziksel ve kimyasal geçimsizlik, tetrasiklinler, ampisilin, kloksasilin, metisilin, karbenisilin, sülfadiazin ve nitrofurantoin ile antagonist etkileşim gösterir. Dihidrostreptomisinin muhtemel toksik etkilerinden dolayı, nefrotoksik, ototoksik ve neurotoksik olduğu bilinen ve/veya dihidrostreptomisinin bu etkilerini arttırabilecek diğer ilaçlar ile ( diğer aminoglikozidler, furosemid, sülfanamidler, tetrasiklinler, anestezikler, sefalosporinler vs) birlikte kullanılmamalıdır. Ayrıca özellikle yüksek dozlarda olmak üzere, penisilin streptomisin kombinasyonlarının, genel anestezi ve/veya kas gevşetici uygulanmış hayvanlarda kullanılması nöromuskuler blokaj etkiyi arttırabileceğinden ölümlere neden olabileceği de unutulmamalıdır.
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.) ; Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığır ve koyunlar 60 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 15 gün (30 sağım) süreyle elde edilen süt tüketime sunulmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle insan tüketimi için süt elde edilen koyun ve ineklere uygulanması tavsiye edilmez.
KONTRENDİKASYONLARI
Penisilin, sefalosporin ve dihidrostreptomisine aşırı duyarlı hayvanlar ile böbreklerinde ileri derecede işlevsel yetersizlik bulunan hayvanlarda kullanılmamalıdır. Damar içi yolla uygulanmamalıdır. Gebelikte kullanım: Yapılan çalışmalarda, Streptomisin ve dihidrostreptomisinin fare, tavşan ve kobaylarda teratojenik etkisinin olmadığı gösterilmiştir. Her iki etkin maddenin sperm kalitesi, reproduktif verim ve gebelikte yavru gelişimi üzerinde bir yan etkiye rastlanmamıştır.
HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARI
Diğer penisilinlerde olduğu gibi hamster, tavşan ve kobay gibi küçük otcul hayvanlarda, kaz ve ördek gibi perde ayaklılarda kullanılmamalıdır. Kediler diğer türlere oranla streptomisine çok daha duyarlıdırlar. Bu nedenle streptomisin içeren müstahzarlar kedilerde kullanılmamalıdır.
GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.
DOZ AŞIMI VE ALINACAK ÖNLEMLER
Önerilen doz ve sürelerden fazla olarak kullanıldığında ortaya çıkan sağırlık kalıcı niteliğe dönüştüğünde tedavi edilemez. Hassasiyete bağlı yan etkilerin ortaya çıkması halinde, derhal ilaç tatbikine son verilip, şekillenen klinik tabloya göre; kalp ve solunum analeptikleri, antihistaminikler, kortikosteroidler ve adrenalin ile sağaltıma geçilmelidir.
UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER
İlaçla temastan kaçınınız ve kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Penisilin ve sefalosporinlere duyarlı olduğu bilinen kişiler ilaca hiçbir şekilde temas etmemelidir. Duyarlı kişilerin ilaca ağız, deri veya inhalasyon yoluyla maruz kalması sonrası yüz, göz veya dudaklarda şişme, nefes almada zorluk gibi belirtilerin meydana gelmesi halinde acil tıbbi müdahale gerekir. Bu durumda ilaç ve etiketi ile birlikte doktora başvurulmalıdır.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır. Işıktan koruyunuz. Donmaktan koruyunuz. 2 – 15ºC ’de saklayınız. İlk kullanımdan itibaren karton kutusunun içinde ve önerilen saklama koşullarında 28 gün süreyle etkinliğini korur. Açılmış flakonlar buzdolabında (+2-8ºC ’de) saklanmalıdır.
AMBALAJIN NİTELİK VE MİKTARINI GÖSTEREN TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Actipen LA Enjeksiyonluk Süspansiyon karton kutu içerisinde 20, 50,100 ml’lik ve plastik kutu içerisinde 250 ml’lik renksiz cam flakonlarda satışa sunulmuştur.
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır.(VHR).
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 31.10.2011
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ-NO: 18.10.2011-24/094
PAZARLAMA İZİN SAHİBİ:
ALKE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Çınardere Mah. Petek Sk. No:18 Pendik/İSTANBUL
İMAL YERİ:
ALKE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 10. Cadde No:7 TOKAT

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ