Çiftlik

Süt İneklerinde Üreme Hormonları Üreme ile ilgili herhangi bir sorun olduğunda, reprodüktif sistemi bütünüyle düşünmek...
Sığırlarda Uyuz Hastalığı (Acariasis) Sığırlarda Uyuz Hastalığı, çok şiddetli kaşıntı, kıl dökülmesi, kızarıklık ve kepeklenme ile karakterize olan bağışıklık...
Bunostomiasis Bunostomiasis in etkeni Bunostomun phelobotomun olup, Agriostomum vryburgi Güney Amerika ve Asya da sığırlarda...
Verminöz Pneumoni (Paraziter Bronkopnömoni) Verminöz Pneumoni etkeni sığırlarda iki tane ki bunlar Dictiyocaulus viviparus ve Ascaris suum larvaları, koyun...
Buzağılarda Ascariasis Ascariasis nematodu 6 aydan sonra direnç geliştiğinden erişkinlerde parazite rastlanmaktadır. Zira larvalar dokulara...
Coenurus Cerebralis (Deli Baş Hastalığı) Coenurus Cerebralis türkçe ismi ile Deli Baş Hastalığı Polycephalus multiceps (Multiceps multiceps)...
Buzağılarda Giardiasis Giardiasisin etkeni Giardia duodenalis ‘tir. Çevre şartlarına relatif olarak çok dirençlidir. +4 derecede...
Süt Emen Ruminantlarda Ruminal Drinking Süt Emen Ruminantlarda “Ruminal Drinking” daha ziyade süt emen buzağıların bir...
Mavi Dil Hastalığı Mavi Dil Hastalığı, son günlerde yazılı ve görsel medyada adından sıkça bahsedilen...
Çiftlik Hayvanlarında Hayvan Refahı Kontrolleri ve Danimarka Uygulamaları Hayvan refahı ve hayvan haklarının ihlali ve konuyla...
Süt İneklerinde Metritis Süt İneklerinde Metritis, Hayvancılık sektörünün devamlılığı için yavru elde etme ve genital...
Neonatal Buzağı İshalleri ve Tedavisi Neonatal buzağı ishalleri hayvancılık işletmelerinde rastlanılan en önemli hastalıklardan biri...
Coccidiosis Coccidiosis, genç sığır, koyun, keçilerde akut veya kronik bir enteritis ile karakterize bulaşıcı protozoer...
Cryptosporidiosis Cryptosporidiosis neonatal buzağı, kuzu ve oğlaklarda görülen, ishal ile seyreden bir enfeksiyondur. Koksidia grubu...
Buzağılarda Enzootik Pneumoni Buzağılarda Enzootik Pneumoni, besi danalarında ve özellikle buzağılardaki görülen pnömonilerde en büyük...
Koyunlarda Bakir Zehirlenmesi Bakır, doğada yaygın olarak bulunan ve hayvanlar için esansiyel olan bir elementtir....
Theileriosis Theileriosis, Theileria annulata (dispar, turkeistomica) (Akdeniz Sahil Humması – Tropikal Theleriosis) ülkemizde görülen etkendir....
Babesiosis (Piroplasmosis) Babesiosis etkeni Babesia bovis (B. argentina, B. berbera) ile Babesia bigemina ‘dır. B. bigemina başlıca büyük...
Sonraki Sayfa »