Köpek Davranışları Köpek Davranışları, Köpek sahiplerinin yüzde doksanı, evcil hayvanlarını ailenin üyesi olarak görüyor. Ancak çoğu zaman, en iyi niyetimize rağmen, onlara ihtiyaç duydukları rehberliği ve yönlendirmeyi vermeyerek köpeklerimize izin veriyoruz. İstenmeyen davranış,...
Vahşi Yaşamdan İnsan Hastalıkları Vahşi Yaşamdan İnsan Hastalıkları, Vahşi Yaşamdan İnsan Hastalıkları, ABD ve Kanada’daki en...
Rumenoloji Rumenoloji, kitabı geviş getirenlerin hayatta kalmasına ve Dünya üzerinde gelişmesine izin verilen davranış hakkında...
Hayvancılıkta Yeni ve Yeni Gelişen Enfeksiyöz Hastalıklar Yeni Gelişen Enfeksiyöz Hastalıklar, Bu kitap, hayvanlarda virüslerin,...
Bancroft’un Histolojik Teknikler Teorisi ve Uygulaması Bu histolojik teknikler konusunda önde gelen referans çalışmaların yepyeni...
PGS PGS Enjeksiyonluk Çözelti Hormon – Prostaglandin F2-alfa analoğu BILEŞIMI PGS her ml’sinde 250 µg kloprostenole eşdeğer 263 µg kloprostenol sodyum ve bakterisit olarak %0.1 w/v klorokresol içeren renksiz enjeksiyonluk...
Buserin Buserin Enjeksiyonluk Çözelti Hormon – GnRH analoğu BILEŞIMI : Buserin, berrak, renksiz, steril çözelti...
ABD Çiftlikte Antibiyotik Kullanımı Birleşik Devletlerde çiftliklerde antibiyotik kullanım seviyesi FDA ‘den 2009-2015 yılları arasında...
Actipen Actipen Enjeksiyonluk Süspansiyon Tozu ve Çözücüsü Veteriner Sistemik Antibakteriyel BILESIMI: Actipen, toz flakonunda, 400.000...
Actipen LA Actipen LA Enjeksiyonluk Süspansiyon Veteriner Sistemik Antibakteriyel BİLEŞİMİ Actipen LA Enjeksiyonluk Süspansiyon, çalkalandığında...
RASTGELE
Acari Nedir? Acari, bitki, hayvan ve insanlarda parazitlenen, birçok önemli hastalığa vektörlük yapan kene ve akarları içeren arahnidlerin büyük bir alt sınıfı.
Gentavet-G Gentavet-G, Göz ve Kulak Damlası Antibakteriyel Damla BİLEŞİMİ GENTAVET-G Göz ve Kulak Damlası, hemen  hemen renksiz- açık sarı renkli kokusuz bir çözelti olup ve...
Kinin Nedir? Kinin, yangıyla ilgili olaylarda, histaminden sonra venüllerde genişleme ve geçirgenlik artışını sürdüren etkin polipeptit yapılı, düz kasların kasılmasına ve ağrı oluşumuna neden olan...
Katalaz Nedir? Katalaz, Hidrojen peroksidi oksijen ve suya ayrıştıran, hem hayvan hem de bitki hücrelerinde bulunan enzim.