Koyunlar

Verminöz Pneumoni (Paraziter Bronkopnömoni) Verminöz Pneumoni etkeni sığırlarda iki tane ki bunlar Dictiyocaulus viviparus ve Ascaris suum larvaları, koyun...
Coenurus Cerebralis (Deli Baş Hastalığı) Coenurus Cerebralis türkçe ismi ile Deli Baş Hastalığı Polycephalus multiceps (Multiceps multiceps)...
Mavi Dil Hastalığı Mavi Dil Hastalığı, son günlerde yazılı ve görsel medyada adından sıkça bahsedilen...
Coccidiosis Coccidiosis, genç sığır, koyun, keçilerde akut veya kronik bir enteritis ile karakterize bulaşıcı protozoer...
Cryptosporidiosis Cryptosporidiosis neonatal buzağı, kuzu ve oğlaklarda görülen, ishal ile seyreden bir enfeksiyondur. Koksidia grubu...
Koyunlarda Bakir Zehirlenmesi Bakır, doğada yaygın olarak bulunan ve hayvanlar için esansiyel olan bir elementtir....
Bakır (Cu) Zehirlenmesi Bakır (Cu) zehirlenmesi primer ve sekonder olarak meydana gelir. Primer olarak aşırı miktarda...
Flor Zehirlenmesi – Florosis Flor Zehirlenmesi, fazla florlu suların içilmesi, flor miktarı yüksek topraklarda yetişen...
Siyanojen Bitkilerle Zehirlenme Siyanojen bitkilerle zehirlenme, glikozidler bakımından çok zengin bitkilerin yenmesiyle rumende bakteriyel fermentasyon...
Mavi Dil – Bluetongue (BT) Mavi Dil etkeni Reoviridae familyasından Orbivirus genusundan Mavi Dil virusudur....
Rift Vadisi Humması – Rift Valley Fever (RVF) Rift Vadisi Humması etkeni Phlebovirus cinsi ve...
Akabane Hastalığı Akabane ‘nin etkeni Bunyaviridae familyasından Simbu serogrubundan Akabane virus ‘dur. Virus tropik ve...
Şap, Foot and Mouth Disease, FMD Hastalığı Şap Hastalığını Etiyolojisi; Picornoviridae familyasından Aphthovirustür. Çift tırnaklarda...
Koyun, Keçi Burun Kurtları – Büelek – Oestrosis – Oestrus ovis Oestrus ovis sineğinin L1,...
Koyun-Keçi Çiçek Hastalığı – Sheep Pox Disease Koyun-keçi çiçeği, koyun ve keçilerin ateş, generalize papüller,...
Koyun ve Keçi Ağrıması – Babesiosis – Piroplasmosis Hastalığı Koyun ve keçilerde kenelerle nakledilen bir...
Koyunların Yapağı Yeme – Mallophaga Hastalığı Yapağı Yiyenler (Mallophaga) Hastalığı Nedeni : Mallophaga adı verilen...