25.07.2017

Sığırlar

24 Temmuz 2017 - 0 yorum
Siyanojen Bitkilerle Zehirlenme Siyanojen bitkilerle zehirlenme, glikozidler bakımından çok zengin bitkilerin yenmesiyle rumende bakteriyel fermentasyon sırasında açığa çıkan siyanitik asit (HCN) emilimi ile zeherlenmeye yol açar. HCN, hücrelerde sitokrom oksidaz enzimini bloke ederek anoksik anoksi sonucu zehirlenme oluşturur. HCN nin minumum...
23 Temmuz 2017 - 0 yorum
Nitrat - Nitrit Zehirlenmesi Nitrat - Nitrit Zehirlenmesi, Nitrat bakımından zengin bitkilerin yenmesi sonucu şekillenir. Nitrat bitkilerde genellikle kök ve sap kısımlarında daha çok ve potasyum nitrat halinde bulunur. Nitrat irkiltici ve yakıcı özelliği nedeni ile fazla miktarda alındığında gastroenteritisse yol...
22 Temmuz 2017 - 0 yorum
Üre Zehirlenmesi Üre zehirlenmesi sığır beslenmesinde non-protein azotlu madde olarak kullanıldığında bazen zehirlenmelere yol açmaktadır. Üreli yemin alıştırma dönemi yapmadan yedirilmesi, Rasyonda üre oranının yüksekliği ve iyi karıştırılmaması, Üreli rasyonlarda enerjinin düşük ve lifli yemlerin yüksek olması üre zehirlenmesine yol açar.Aç olan sığırlara...
22 Temmuz 2017 - 0 yorum
Sığırlarda Papillomatosis Sığırlarda Papillomatosis etkeni Bovine Papillomavirus 'tür. 6 serotipi vardır. 2, 3 ve 6 serotipleri deride; 1, 5 ve 6 meme ve meme başlarında, 4 ise özofagus ve barsaklarda papillomatosis oluşturur. Epidemiyolojisi; Dünyanın birçok ülkesinde yaygındır. Sığırlardan başka atlarda, nadiren de koyun ve domuzlarda görülür. Genellikle 2 yaşından...
21 Temmuz 2017 - 0 yorum
Ülseratif Mamillitis Ülseratif Mamillitis 'in etkeni Bovine Herpesvirus - 2, nadiren Bovine Herpesvirus - 4 'tür. Virus çevre şartlarına relatif olarak dirençli ve donma derecesinde yaşayabilir. İyodofor dezenfektanlara ve daha az olarak ta hipokloritlere duyarlıdır.Epidemiyolojisi;Dünyanın birçok ülkesinde görülen hastalık, sağılan sürülerde salgına neden olabilir....
10 Temmuz 2017 - 0 yorum
Yalancı Sığır Çiçeği Yalancı Sığır Çiçeği etkeni Parapox virus grubundan Yalancı Sığır Çiçeği virusu 'dur. Koyunların ektima virusu ve sığırların Papuler Stomatitis virusları ile benzerlik vardır. Epidemiyolojisi; Tüm dünyada yaygındır. 2 yaşından büyük ineklerde görülür. Yeni doğum yapmış veya satın alınmış inekler duyarlıdır. Enfeksiyon kaynağıenfekte ineklerinmeme...
8 Temmuz 2017 - 0 yorum
Sığır Çiçeği Sığır Çiçeği etkeni Poxviridae familyasından Orthopoxvirus grubundan Sığır Çiçeği virusudur. Bütün Orthopoxvirusların antijenik özellikleri benzerdir. Epidemiyolojisi; Sığır çiçeği çok nadir olup, Avrupa 'da sporadik olarak görülmektedir. Enfeksiyon Avrupa ve Batı Asya da tarla faresi gibi yyabani kemiricilerde yaygındır. Bu tür yabani kemiricileri avlayan evcil kedilerde enfekte olabilir....
8 Temmuz 2017 - 0 yorum
Bovine Papuller Stomatitis Bovine Papuller Stomatitis 'in etkeni Poxviridae familyasından Parapoxvirus grubundan Bovine Papuller Stomatitis virus 'dür. Bu virus yalancı sığır çiçeği ve ektima virusları ile yakın antijenik ilişkisi bulunmaktadır. Epidemiyolojisi; Hastalık bütün Dünya da görülmektedir. Daha çok 2 haftalık ile 2 yaş arasındaki genç sığırları etkiler. Enfeksiyon kaynağı...
8 Temmuz 2017 - 0 yorum
Lumpy Skin Disease (LSD), Derinin Viral Nodüler Hastalığı Lumpy Skin Disease (LSD) etkeni Poxviruslardan  bir Capripox virus 'tur. Koyun Çiçeği ve keçi çiçeği virusları ileantijenik yakınlığı vardır. Capripox virusları genel olarak kuruluğa, dondurulup çözünmeye dirençlidir. 60 derecenin üzerinde inaktive olur. Epidemiyolojisi; Afrika, Mısır ve İsrail' de ...
7 Temmuz 2017 - 0 yorum
Bovine Immun Yetmezlik Virus Enfeksiyonu - BIV BIV 'in etkeni Retroviridae familyasından Lentivirus olan Bovine İmmunodeficiency virus 'dur. İlk olarak 1972 yılında ABD 'de sığırlarda saptanmıştır. Virusun özellikleri BLV 'ye benzerlik gösterir. Epidemiyolojisi; Enfeksiyon Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa Uzakdoğu ve Avustralya' da görülmektedir. Ülkemizde de...
6 Temmuz 2017 - 0 yorum
Sığırların Enzootik Leukosis, Bovine Lymphosarcome, Leukemia, Malignant Lymphoma Enzootik Leukosis in etkeni Retroviridae familyasından Oncornaviruslaran Bovine Leukemia Virus (BLV) 'dir. BLV konakçı dışında dayanıklı değildir. Dondurma, çözünme, U.V. ışın 56 derecede 30 dak. veya pastörizasyonla yıkımlanır. +4 derece saklanmış kanda en azından iki...
6 Temmuz 2017 - 0 yorum
Yalancı Kuduz - Aujesky Aujesky nin etkeni Herpesviridae familyasından Porcine herpesvirus-1 'dir. Etken çevre şartlarına 2-7 hafta, ette 5 haftanın üzerinde ve havada birkaç saat yaşar. Çoğu dezenfektanlara duyarlıdır. Epidemiyolojisi; Başlıca domuzların hastalığı olduğundan domu yetiştiriciliğinin yaygın olduğu yerlerde arasıra sığırlarda ve keçilerde görülebilir. Domuzlar...
5 Temmuz 2017 - 0 yorum
Sığırlarda Kuduz Hastalığı - Rabies Kuduzun etkeni Rhabdoviridae familyasından Lyssa virus' tur. Virus dayanıksız olup, çoğu dezenfektana duyarlı, salyada birkaç saat yaşamaktadır. Epidemiyolojisi; Tüm sıcak kanlı hayvanlarda ve Avustralya, Yeni Zelanda ve İskandinav ülkeleri dışındaki ülkelerde görülmektedir. Ülkemizde de zaman zaman sığırlarda görülmekte...
3 Temmuz 2017 - 0 yorum
Epizootik Hemorajik Hastalık - Epizootic Hemorrhagic Disease - EHD Etken Retroviridae familyasından Orbivirus 'lara ait EDH virus'dür. 10 serotipi vardır. Mavi Dil virusu ile yakın ilişkisi vardır. Epidemiyolojisi; Çoğunlukla beyaz kuyruklu geyiklerde zaman zaman ciddi epidemelere neden olan hastalık, daha az olarak da...
2 Temmuz 2017 - 0 yorum
Mavi Dil - Bluetongue (BT) Mavi Dil etkeni Reoviridae familyasından Orbivirus genusundan Mavi Dil virusudur. 24 serotipi vardır. Virus 40 N ve 35 S paralel arasında bulunmaktadır. Virus pekçok dezenfektana dirençli fakat asitlere ve organit iyotlara duyarlıdır.Mavi Dil Epidemiyolojisi; Enfeksiyon evcil ve...
2 Temmuz 2017 - 0 yorum
Rift Vadisi Humması - Rift Valley Fever (RVF) Rift Vadisi Humması etkeni Phlebovirus cinsi ve Bunyaviridae ailesinde akut febril arbovirüs olan RVF virüsünden (RVFV) kaynaklanır . Epidemiyolojisi; Sığırlardan başka koyunlarda duyarlıdır. Keçiler orta derecede duyarlıdır. Bunlardan başka deve, manda, maymun, fare, rat, hamster...
1 Temmuz 2017 - 0 yorum
Akabane Hastalığı Akabane 'nin etkeni Bunyaviridae familyasından Simbu serogrubundan Akabane virus 'dur. Virus tropik ve subtropik bölgelerde yaydındır. Akabane Japonca bir yer adıdır. İlk kez hastalığın görüldüğü Japonya'dan kaynaklanan bir isimdir. Akabane hastalığı 1940'lı ve 50'li yıllarda çok kayıplara sebep olmuş, virus...
30 Haziran 2017 - 0 yorum
Bovine Ephemeral Fever - Üç Gün Hastalığı Bovine Ephemeral Fever etkeni Ephemerovirus genusundan Rhabdovirus 'tur. Çok sayıda farklı serotipi vardır. Bovine Ephemeral Fever 'in Epidemiyolojisi; Bovine Ephemeral FeverGüney Asya, Orta Doğu, Afrika ve Avustralya 'da görülmektedir. Ülkemizde Adana- Mersin hattında gözlenmektedir. 1-10...
Sonraki Sayfa »