Mevzuat

Veteriner Hekimlik Yönergeleri 1 – Kamu Dışında Görev Alan Veteriner Hekimlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları...
Veteriner Hekimlik Tebliğleri 1 – Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ...
Veteriner Hekimlik Genelgeleri Hayvan Hastalıkları İle Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi (2016-02) Ev ve...
Veteriner Hekim Yönetmenliği 1 – TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 2...
Veteriner Hekim Kanunları 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının...