Güvercinler

Güvercinlerde Sallabaş Hastalığı – Opistotonus  Güvercinlerde görülen en tehlikeli ve bulaşıcı şiddetli salgın hastalıklardan bir...
Güvercinlerde Hexamitiasis Parazit Hastalığı Güvercinlerde Hexamit columbae adı verilen bir protozonun neden olduğu hastalıktır. Sınıflamada...