Sığır Hastalıkları

Sığırlarda Kene Enfestasyonu Kene Enfestasyonu, vücutları bir kese şeklinde olan, sabit, yavaş ve sürekli olarak...
Sığırlarda Uyuz Hastalığı (Acariasis) Sığırlarda Uyuz Hastalığı, çok şiddetli kaşıntı, kıl dökülmesi, kızarıklık ve kepeklenme ile karakterize olan bağışıklık...
Bunostomiasis Bunostomiasis in etkeni Bunostomun phelobotomun olup, Agriostomum vryburgi Güney Amerika ve Asya da sığırlarda...
Verminöz Pneumoni (Paraziter Bronkopnömoni) Verminöz Pneumoni etkeni sığırlarda iki tane ki bunlar Dictiyocaulus viviparus ve Ascaris suum larvaları, koyun...
Buzağılarda Ascariasis Ascariasis nematodu 6 aydan sonra direnç geliştiğinden erişkinlerde parazite rastlanmaktadır. Zira larvalar dokulara...
Buzağılarda Giardiasis Giardiasisin etkeni Giardia duodenalis ‘tir. Çevre şartlarına relatif olarak çok dirençlidir. +4 derecede...
Mavi Dil Hastalığı Mavi Dil Hastalığı, son günlerde yazılı ve görsel medyada adından sıkça bahsedilen...
Süt İneklerinde Metritis Süt İneklerinde Metritis, Hayvancılık sektörünün devamlılığı için yavru elde etme ve genital...
Neonatal Buzağı İshalleri ve Tedavisi Neonatal buzağı ishalleri hayvancılık işletmelerinde rastlanılan en önemli hastalıklardan biri...
Coccidiosis Coccidiosis, genç sığır, koyun, keçilerde akut veya kronik bir enteritis ile karakterize bulaşıcı protozoer...
Cryptosporidiosis Cryptosporidiosis neonatal buzağı, kuzu ve oğlaklarda görülen, ishal ile seyreden bir enfeksiyondur. Koksidia grubu...
Buzağılarda Enzootik Pneumoni Buzağılarda Enzootik Pneumoni, besi danalarında ve özellikle buzağılardaki görülen pnömonilerde en büyük...
Theileriosis Theileriosis, Theileria annulata (dispar, turkeistomica) (Akdeniz Sahil Humması – Tropikal Theleriosis) ülkemizde görülen etkendir....
Babesiosis (Piroplasmosis) Babesiosis etkeni Babesia bovis (B. argentina, B. berbera) ile Babesia bigemina ‘dır. B. bigemina başlıca büyük...
Bakır (Cu) Zehirlenmesi Bakır (Cu) zehirlenmesi primer ve sekonder olarak meydana gelir. Primer olarak aşırı miktarda...
Isı ve Güneş Çarpması Isı ve Güneş Çarpması, Sığırların yaz aylarında uzun süre güneşte kalmaları,...
Tuz (NaCl) Zehirlenmesi Tuz (NaCl) Zehirlenmesi, genellikle aşırı tuz alınması (akut) veya daha az olarak...
Flor Zehirlenmesi – Florosis Flor Zehirlenmesi, fazla florlu suların içilmesi, flor miktarı yüksek topraklarda yetişen...
Sonraki Sayfa »