Mandalar

Buzağılarda Ascariasis Ascariasis nematodu 6 aydan sonra direnç geliştiğinden erişkinlerde parazite rastlanmaktadır. Zira larvalar dokulara...
Cryptosporidiosis Cryptosporidiosis neonatal buzağı, kuzu ve oğlaklarda görülen, ishal ile seyreden bir enfeksiyondur. Koksidia grubu...
Theileriosis Theileriosis, Theileria annulata (dispar, turkeistomica) (Akdeniz Sahil Humması – Tropikal Theleriosis) ülkemizde görülen etkendir....
Babesiosis (Piroplasmosis) Babesiosis etkeni Babesia bovis (B. argentina, B. berbera) ile Babesia bigemina ‘dır. B. bigemina başlıca büyük...
Nitrat – Nitrit Zehirlenmesi Nitrat – Nitrit Zehirlenmesi, Nitrat bakımından zengin bitkilerin yenmesi sonucu şekillenir....
Üre Zehirlenmesi Üre zehirlenmesi sığır beslenmesinde non-protein azotlu madde olarak kullanıldığında bazen zehirlenmelere yol açmaktadır....
Sığır Vebası Sığır vebasının etkeni Paramyxoviridae familyasından Morbillivirus ‘dur. İmmuniteyi etkilemeyen 3 serotipi vardır. Düşük...
Şap, Foot and Mouth Disease, FMD Hastalığı Şap Hastalığını Etiyolojisi; Picornoviridae familyasından Aphthovirustür. Çift tırnaklarda...
Enfeksiyoz Bovine Rhinotracheitis-IBR Etken Bovine Herpes Virus 1 (BHV-1)’ dir. Bu virusun en büyük dezavatantajı...
Bovine Respiratorik Syncital Virus Pneumonisi-BRSV Etken Bovine Respiratorik Syncital Virus Pneumonisi (BRSV ) subtip A ve...
Enzootik Pneumoni Enzootik Pneumoninin Etiyolojisi; Primer etkenler başlıca Mycoplasmalar olup, belki de en önemlisi Mycoplasma...
Kurudaki İneklerin Besin Maddeleri Gereksinimleri Nelerdir? Fötüsun gelişimi ve ananın yaşama payı gereksinimi, kurudaki ineklerin...