22.07.2017

Sığır Hastalıkları

Ülseratif Mamillitis Ülseratif Mamillitis ‘in etkeni Bovine Herpesvirus – 2, nadiren Bovine Herpesvirus – 4 ‘tür. Virus çevre...
Yalancı Sığır Çiçeği Yalancı Sığır Çiçeği etkeni Parapox virus grubundan Yalancı Sığır Çiçeği virusu ‘dur. Koyunların ektima virusu...
Sığır Çiçeği Sığır Çiçeği etkeni Poxviridae familyasından Orthopoxvirus grubundan Sığır Çiçeği virusudur. Bütün Orthopoxvirusların antijenik özellikleri benzerdir. Epidemiyolojisi; Sığır çiçeği çok...
Bovine Papuller Stomatitis Bovine Papuller Stomatitis ‘in etkeni Poxviridae familyasından Parapoxvirus grubundan Bovine Papuller Stomatitis virus ‘dür. Bu virus yalancı sığır...
Lumpy Skin Disease (LSD), Derinin Viral Nodüler Hastalığı Lumpy Skin Disease (LSD) etkeni Poxviruslardan  bir Capripox virus ‘tur....
Bovine Immun Yetmezlik Virus Enfeksiyonu – BIV BIV ‘in etkeni Retroviridae familyasından Lentivirus olan Bovine İmmunodeficiency virus ‘dur....
Sığırların Enzootik Leukosis, Bovine Lymphosarcome, Leukemia, Malignant Lymphoma Enzootik Leukosis in etkeni Retroviridae familyasından Oncornaviruslaran Bovine...
Yalancı Kuduz – Aujesky Aujesky nin etkeni Herpesviridae familyasından Porcine herpesvirus-1 ‘dir. Etken çevre şartlarına 2-7 hafta,...
Sığırlarda Kuduz Hastalığı – Rabies Kuduzun etkeni Rhabdoviridae familyasından Lyssa virus’ tur. Virus dayanıksız olup,...
Epizootik Hemorajik Hastalık – Epizootic Hemorrhagic Disease – EHD Etken Retroviridae familyasından Orbivirus ‘lara ait...
Mavi Dil – Bluetongue (BT) Mavi Dil etkeni Reoviridae familyasından Orbivirus genusundan Mavi Dil virusudur....
Rift Vadisi Humması – Rift Valley Fever (RVF) Rift Vadisi Humması etkeni Phlebovirus cinsi ve...
Akabane Hastalığı Akabane ‘nin etkeni Bunyaviridae familyasından Simbu serogrubundan Akabane virus ‘dur. Virus tropik ve...
Bovine Ephemeral Fever – Üç Gün Hastalığı Bovine Ephemeral Fever etkeni Ephemerovirus genusundan Rhabdovirus ‘tur....
Coryza Gangrenosa Bovum (CGB) –  Malignant Catarrhal Fever (MCF) Coryza Gangrenosa Bovum etkeni  Herpesviridae ailesinin...
Bovine Viral Diarrhea (BVD), Mucosal Disease Bovine Viral Diarrhea (BVD) virusu Flaviviridae familyasından Pestivirus ‘tür....
Sığır Vebası Sığır vebasının etkeni Paramyxoviridae familyasından Morbillivirus ‘dur. İmmuniteyi etkilemeyen 3 serotipi vardır. Düşük...
Şap, Foot and Mouth Disease, FMD Hastalığı Şap Hastalığını Etiyolojisi; Picornoviridae familyasından Aphthovirustür. Çift tırnaklarda...
Sonraki Sayfa »