25.07.2017

Manda Hastalıkları

23 Temmuz 2017 - 0 yorum
Nitrat - Nitrit Zehirlenmesi Nitrat - Nitrit Zehirlenmesi, Nitrat bakımından zengin bitkilerin yenmesi sonucu şekillenir. Nitrat bitkilerde genellikle kök ve sap kısımlarında daha çok ve potasyum nitrat halinde bulunur. Nitrat irkiltici ve yakıcı özelliği nedeni ile fazla miktarda alındığında gastroenteritisse yol...
22 Temmuz 2017 - 0 yorum
Üre Zehirlenmesi Üre zehirlenmesi sığır beslenmesinde non-protein azotlu madde olarak kullanıldığında bazen zehirlenmelere yol açmaktadır. Üreli yemin alıştırma dönemi yapmadan yedirilmesi, Rasyonda üre oranının yüksekliği ve iyi karıştırılmaması, Üreli rasyonlarda enerjinin düşük ve lifli yemlerin yüksek olması üre zehirlenmesine yol açar.Aç olan sığırlara...
2 Temmuz 2017 - 0 yorum
Rift Vadisi Humması - Rift Valley Fever (RVF) Rift Vadisi Humması etkeni Phlebovirus cinsi ve Bunyaviridae ailesinde akut febril arbovirüs olan RVF virüsünden (RVFV) kaynaklanır . Epidemiyolojisi; Sığırlardan başka koyunlarda duyarlıdır. Keçiler orta derecede duyarlıdır. Bunlardan başka deve, manda, maymun, fare, rat, hamster...
23 Haziran 2017 - 0 yorum
Sığır Vebası Sığır vebasının etkeni Paramyxoviridae familyasından Morbillivirus 'dur. İmmuniteyi etkilemeyen 3 serotipi vardır. Düşük asit ve yüksek alkali ortamda hızlıca inaktive olurlar. -20 dereceye kadar canlılığını korurlar. +4 derecede 4-10 gün, 37 derecede 2-4 saat yaşarlar. Virus RNA'ya bağımlı RNA polimeraz...
22 Haziran 2017 - 0 yorum
Şap, Foot and Mouth Disease, FMD Hastalığı Şap, Foot and Mouth Disease, FMD Hastalığı Şap Hastalığını Etiyolojisi; Picornoviridae familyasından Aphthovirustür. Çift tırnaklarda görülen viral bir hastalıktır. Ülkemizde yöresel olarak değişsede dabak hastalığı ya da tabak hastalığı olarak da bilinmektedir. A, O, C, SAT1,...
22 Haziran 2017 - 0 yorum
Enfeksiyoz Bovine Rhinotracheitis-IBR Etken Bovine Herpes Virus 1 (BHV-1)' dir. Bu virusun en büyük dezavatantajı -196 derecede 1 yıl kadar yaşayabiliyor olmasıdır. Bu yüzden aşılama rutin olarak mutlaka yapılmasını tavsiye ederim.Enfeksiyoz Bovine Rhinotracheitis-IBR Enfeksiyoz Bovine Rhinotracheitis Epidemiyolosi; Bütün Dünyada yaygın bir hastalıktır....
21 Haziran 2017 - 0 yorum
Bovine Respiratorik Syncital Virus Pneumonisi-BRSV Etken Bovine Respiratorik Syncital Virus Pneumonisi (BRSV ) subtip A ve B' dir. Virus Paramyxoviridiae familyasından pneumovirus.Epidemiyolojisi;Genellikle 6-10 aylık danalarda görülür. Ayrıca 1 yaşında büyük hayvanlarda görülmekte ve daha yaygın olarak besi danalarında görülmektedir. Etken 6...
21 Haziran 2017 - 0 yorum
Enzootik Pneumoni Enzootik Pneumoni Mycoplasma bovis Enzootik Pneumoninin Etiyolojisi; Primer etkenler başlıca Mycoplasmalar olup, belki de en önemlisi Mycoplasma bovis' tir. Primer etkenlerde diğer önemliler Parainfluenza 3, BRSV (Bovine Respiratorik Syncital Virus), BVD (Bovine Viral Diarrhea) ve IBR (Enfeksiyöz Bovine Rhinotracheitis) viruslarıdır....