22.07.2017

Mandalar

Rift Vadisi Humması – Rift Valley Fever (RVF) Rift Vadisi Humması etkeni Phlebovirus cinsi ve...
Sığır Vebası Sığır vebasının etkeni Paramyxoviridae familyasından Morbillivirus ‘dur. İmmuniteyi etkilemeyen 3 serotipi vardır. Düşük...
Şap, Foot and Mouth Disease, FMD Hastalığı Şap Hastalığını Etiyolojisi; Picornoviridae familyasından Aphthovirustür. Çift tırnaklarda...
Enfeksiyoz Bovine Rhinotracheitis-IBR Etken Bovine Herpes Virus 1 (BHV-1)’ dir. Bu virusun en büyük dezavatantajı...
Bovine Respiratorik Syncital Virus Pneumonisi-BRSV Etken Bovine Respiratorik Syncital Virus Pneumonisi (BRSV ) subtip A ve...
Enzootik Pneumoni Enzootik Pneumoninin Etiyolojisi; Primer etkenler başlıca Mycoplasmalar olup, belki de en önemlisi Mycoplasma...
Kurudaki İneklerin Besin Maddeleri Gereksinimleri Nelerdir? Fötüsun gelişimi ve ananın yaşama payı gereksinimi, kurudaki ineklerin...