25.07.2017

Koyunlar

24 Temmuz 2017 - 0 yorum
Siyanojen Bitkilerle Zehirlenme Siyanojen bitkilerle zehirlenme, glikozidler bakımından çok zengin bitkilerin yenmesiyle rumende bakteriyel fermentasyon sırasında açığa çıkan siyanitik asit (HCN) emilimi ile zeherlenmeye yol açar. HCN, hücrelerde sitokrom oksidaz enzimini bloke ederek anoksik anoksi sonucu zehirlenme oluşturur. HCN nin minumum...
22 Temmuz 2017 - 0 yorum
Sığırlarda Papillomatosis Sığırlarda Papillomatosis etkeni Bovine Papillomavirus 'tür. 6 serotipi vardır. 2, 3 ve 6 serotipleri deride; 1, 5 ve 6 meme ve meme başlarında, 4 ise özofagus ve barsaklarda papillomatosis oluşturur. Epidemiyolojisi; Dünyanın birçok ülkesinde yaygındır. Sığırlardan başka atlarda, nadiren de koyun ve domuzlarda görülür. Genellikle 2 yaşından...
2 Temmuz 2017 - 0 yorum
Mavi Dil - Bluetongue (BT) Mavi Dil etkeni Reoviridae familyasından Orbivirus genusundan Mavi Dil virusudur. 24 serotipi vardır. Virus 40 N ve 35 S paralel arasında bulunmaktadır. Virus pekçok dezenfektana dirençli fakat asitlere ve organit iyotlara duyarlıdır.Mavi Dil Epidemiyolojisi; Enfeksiyon evcil ve...
2 Temmuz 2017 - 0 yorum
Rift Vadisi Humması - Rift Valley Fever (RVF) Rift Vadisi Humması etkeni Phlebovirus cinsi ve Bunyaviridae ailesinde akut febril arbovirüs olan RVF virüsünden (RVFV) kaynaklanır . Epidemiyolojisi; Sığırlardan başka koyunlarda duyarlıdır. Keçiler orta derecede duyarlıdır. Bunlardan başka deve, manda, maymun, fare, rat, hamster...
1 Temmuz 2017 - 0 yorum
Akabane Hastalığı Akabane 'nin etkeni Bunyaviridae familyasından Simbu serogrubundan Akabane virus 'dur. Virus tropik ve subtropik bölgelerde yaydındır. Akabane Japonca bir yer adıdır. İlk kez hastalığın görüldüğü Japonya'dan kaynaklanan bir isimdir. Akabane hastalığı 1940'lı ve 50'li yıllarda çok kayıplara sebep olmuş, virus...
22 Haziran 2017 - 0 yorum
Şap, Foot and Mouth Disease, FMD Hastalığı Şap, Foot and Mouth Disease, FMD Hastalığı Şap Hastalığını Etiyolojisi; Picornoviridae familyasından Aphthovirustür. Çift tırnaklarda görülen viral bir hastalıktır. Ülkemizde yöresel olarak değişsede dabak hastalığı ya da tabak hastalığı olarak da bilinmektedir. A, O, C, SAT1,...
1 Ocak 2017 - 0 yorum
Koyun, Keçi Burun Kurtları - Büelek - Oestrosis - Oestrus ovisOestrus ovis sineğinin L1, L2 ve L3 larval formlarının meydana getirdiği bir hastalıktır. Bütün dünyada koyun ve keçilerde yaygın olarak rastlanır. Ergin sinekler beslenmezler ve çok kısa süre yaşarlar.Türkiye’de O....
1 Ocak 2017 - 0 yorum
Koyun-Keçi Çiçek Hastalığı - Sheep Pox Disease Koyun-keçi çiçeği, koyun ve keçilerin ateş, generalize papüller, nadiren veziküler, özellikle deri ve akçiğerlerde lezyonlarla karekterize öldürücü viral bir hastalığıdır.TARİHÇESİKoyun çiçeğinin doğal bulaşması ilk kez 1763 yılında Bourgelat tarafından tanımlanmıştır. Koyun çiçeğinin etiyolojisi ve...
1 Ocak 2017 - 0 yorum
Koyun ve Keçi Ağrıması - Babesiosis - Piroplasmosis Hastalığı Koyun ve keçilerde kenelerle nakledilen bir alyuvar protozoon hastalığıdır. Halk dilinde "Kırçan", "Ağrıma", "Ağrık", "Ağrı", "Kan işeme" olarak bilinmektedir. Dünyada ve Türkiyede tüm iklim bölgelerinde yaygındır. .Etyoloji;Türkiye'de koyun ve keçilerde morfolojik yönden...
1 Ocak 2017 - 0 yorum
Koyunların Yapağı Yeme – Mallophaga Hastalığı Yapağı Yiyenler (Mallophaga) Hastalığı Nedeni :Mallophaga adı verilen böcekler, kıl, yapağı, tiftik ve buna benzer deri ürünü ile beslenir. Kışın iyi bakılmayan ve beslenmeyen hayvanlarda daha çok görülür.MallophagaYapağı Yiyenler (Mallophaga) Hastalığı Belirtileri :Hayvanların yapağıları...