22.07.2017

Keçi Hastalıkları

Yalancı Kuduz – Aujesky Aujesky nin etkeni Herpesviridae familyasından Porcine herpesvirus-1 ‘dir. Etken çevre şartlarına 2-7 hafta,...
Mavi Dil – Bluetongue (BT) Mavi Dil etkeni Reoviridae familyasından Orbivirus genusundan Mavi Dil virusudur....
Rift Vadisi Humması – Rift Valley Fever (RVF) Rift Vadisi Humması etkeni Phlebovirus cinsi ve...
Akabane Hastalığı Akabane ‘nin etkeni Bunyaviridae familyasından Simbu serogrubundan Akabane virus ‘dur. Virus tropik ve...
Şap, Foot and Mouth Disease, FMD Hastalığı Şap Hastalığını Etiyolojisi; Picornoviridae familyasından Aphthovirustür. Çift tırnaklarda...
Koyun, Keçi Burun Kurtları – Büelek – Oestrosis – Oestrus ovis Oestrus ovis sineğinin L1,...
Koyun-Keçi Çiçek Hastalığı – Sheep Pox Disease Koyun-keçi çiçeği, koyun ve keçilerin ateş, generalize papüller,...
Koyun ve Keçi Ağrıması – Babesiosis – Piroplasmosis Hastalığı Koyun ve keçilerde kenelerle nakledilen bir...