25.07.2017

Keçiler

6 Temmuz 2017 - 0 yorum
Yalancı Kuduz - Aujesky Aujesky nin etkeni Herpesviridae familyasından Porcine herpesvirus-1 'dir. Etken çevre şartlarına 2-7 hafta, ette 5 haftanın üzerinde ve havada birkaç saat yaşar. Çoğu dezenfektanlara duyarlıdır. Epidemiyolojisi; Başlıca domuzların hastalığı olduğundan domu yetiştiriciliğinin yaygın olduğu yerlerde arasıra sığırlarda ve keçilerde görülebilir. Domuzlar...
2 Temmuz 2017 - 0 yorum
Mavi Dil - Bluetongue (BT) Mavi Dil etkeni Reoviridae familyasından Orbivirus genusundan Mavi Dil virusudur. 24 serotipi vardır. Virus 40 N ve 35 S paralel arasında bulunmaktadır. Virus pekçok dezenfektana dirençli fakat asitlere ve organit iyotlara duyarlıdır.Mavi Dil Epidemiyolojisi; Enfeksiyon evcil ve...
2 Temmuz 2017 - 0 yorum
Rift Vadisi Humması - Rift Valley Fever (RVF) Rift Vadisi Humması etkeni Phlebovirus cinsi ve Bunyaviridae ailesinde akut febril arbovirüs olan RVF virüsünden (RVFV) kaynaklanır . Epidemiyolojisi; Sığırlardan başka koyunlarda duyarlıdır. Keçiler orta derecede duyarlıdır. Bunlardan başka deve, manda, maymun, fare, rat, hamster...
1 Temmuz 2017 - 0 yorum
Akabane Hastalığı Akabane 'nin etkeni Bunyaviridae familyasından Simbu serogrubundan Akabane virus 'dur. Virus tropik ve subtropik bölgelerde yaydındır. Akabane Japonca bir yer adıdır. İlk kez hastalığın görüldüğü Japonya'dan kaynaklanan bir isimdir. Akabane hastalığı 1940'lı ve 50'li yıllarda çok kayıplara sebep olmuş, virus...
22 Haziran 2017 - 0 yorum
Şap, Foot and Mouth Disease, FMD Hastalığı Şap, Foot and Mouth Disease, FMD Hastalığı Şap Hastalığını Etiyolojisi; Picornoviridae familyasından Aphthovirustür. Çift tırnaklarda görülen viral bir hastalıktır. Ülkemizde yöresel olarak değişsede dabak hastalığı ya da tabak hastalığı olarak da bilinmektedir. A, O, C, SAT1,...
2 Mart 2017 - 0 yorum
Saanen Keçisi Dış Yapı Özellikleri Vücut, düz beyaz renkli kısa ve sert kıllarla kaplıdır. Omuz, sırt ve sağrı üzerindeki kıllar biraz uzuncadır. Deri pembemsi renkte olup meme, ağız ve kuruk çevresinde siyah renkli pigmentler taşır. Kıllar da ise renk pigmentleri arzu edilmez....
1 Ocak 2017 - 0 yorum
Koyun, Keçi Burun Kurtları - Büelek - Oestrosis - Oestrus ovisOestrus ovis sineğinin L1, L2 ve L3 larval formlarının meydana getirdiği bir hastalıktır. Bütün dünyada koyun ve keçilerde yaygın olarak rastlanır. Ergin sinekler beslenmezler ve çok kısa süre yaşarlar.Türkiye’de O....
1 Ocak 2017 - 0 yorum
Koyun-Keçi Çiçek Hastalığı - Sheep Pox Disease Koyun-keçi çiçeği, koyun ve keçilerin ateş, generalize papüller, nadiren veziküler, özellikle deri ve akçiğerlerde lezyonlarla karekterize öldürücü viral bir hastalığıdır.TARİHÇESİKoyun çiçeğinin doğal bulaşması ilk kez 1763 yılında Bourgelat tarafından tanımlanmıştır. Koyun çiçeğinin etiyolojisi ve...
1 Ocak 2017 - 0 yorum
Koyun ve Keçi Ağrıması - Babesiosis - Piroplasmosis Hastalığı Koyun ve keçilerde kenelerle nakledilen bir alyuvar protozoon hastalığıdır. Halk dilinde "Kırçan", "Ağrıma", "Ağrık", "Ağrı", "Kan işeme" olarak bilinmektedir. Dünyada ve Türkiyede tüm iklim bölgelerinde yaygındır. .Etyoloji;Türkiye'de koyun ve keçilerde morfolojik yönden...