16.08.2017
Küçük Hayvan Diş, Ağız ve Çene Hastalıkları El Kitabı Veteriner hekimliğe ilgi artan bir alanda, yazarlar küçük hayvan diş hekimliğinin pratik klinik yönlerine hızlı bir referans üretti. Metin, klinisyenin düşünce ve...
Egzotik Türlerin Klinik Anatomisi ve Fizyolojisi Egzotik Türlerin Klinik Anatomisi ve Fizyolojisi, Memelilerin, Kuşların, Sürüngenlerin ve...
Sığırların Bölgesel ve Cerrahi Anatomisi Sığırların Bölgesel ve Cerrahi Anatomisi, veterinerlik öğrencileri ve veteriner hekimlerin...
Kirk’in Mevcut Veteriner Terapisi Kirk’in Mevcut Veteriner Terapisi, günümüzün önde gelen uzmanları tarafından yazıldı, Kirk’ün...
Gıdalarda Patojenler ve Toksinler Gıdalarda Patojenler ve Toksinler tüm aşamalarında mikrobiyal patojenleri ve zehirli maddeleri...
Vetaş Atropin % 0.2 Enjeksiyonluk Çözelti Veteriner Antikolinerjik BİLEŞİMİ: VETAŞ ATROPİN %0.2 Enjeksiyonluk Çözelti, steril, renksiz, karakteristik kokulu, berrak bir çözelti olup beher ml’de etkin madde olarak 2 mg Atropin...
Trichoben Trichoben, Trichophyton verrucosum’un neden olduğu bovine trichophytosis tedavisi ve önlenmesi için aşı ÜRÜN TÜRÜ: Aşılar...
Kolibin RC Neo Kolibin RC Neo, Buzağılarda rota, corona ve e. coli‐enfeksiyonlarına karşı inactive aşı...
Fluequin T Fluequin T, Yıllık yeniden aşılama için influenza antijenlerinin ve tetanoz toksinlerinin kombinasyonu ÜRÜN TÜRÜ:...
Biofel PCHR Biofel PCHR , Kedilerde panleucopenia, calicivirus, herpesvirus ve kuduz karşı tek şişede, tek...
RASTGELE
Kedide Yüz Apsesine Müdahale
Buzağı İshalleri Buzağı ishalleri ve ilk haftalarda görülen ishallerin sınıflandırılması Enterit ve ishaller: Bakterilere, bakterilerin oluşturduğu toksinlere, virüslere, protozoonlara, beslenme hataları ve kimyasal maddelere bağlı...
Yönetsel Yetkinlik Projesi (30VH + 30GM + 30DM, Formülü) Ülke hayvancılığımızın atılım yapması ve Veteriner Halk sağlığı hizmetlerinin tam anlamıyla sağlanabilmesi için,1985 yılından bu güne...
Flor Zehirlenmesi – Florosis Flor Zehirlenmesi, fazla florlu suların içilmesi, flor miktarı yüksek topraklarda yetişen bitkileri  yenmesiyle olur. Sularda 5-8 ppm den fazlası, yem maddelerinde...